The Approved Inspection Point at your service

De wetgeving aangaande invoer van producten van niet-dierlijke oorsprong wordt gewijzigd.

Hieronder een kort overzicht.

1. Uitvoeringsverordening 2017/1142 van 27 juni 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen:

 • Zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid... voor de Uitvoeringsverordening.
 • De volgende artikelen worden toegevoegd aan de bijlage I van de VO 669/2009 per 1/7/2017 en zullen dus aan een invoercontrole worden onderworpen (aan te melden met een GDB in Traces): o Rozijnen (0806 20) uit Turkije als levensmiddel
  • Rozijnen (0806 20) uit Iran als levensmiddel
  • Pepers, gedroogd, gebrand, gemalen of fijngemaakt (Capsicum spp.- 2008 99 99 79, 0904 21 10, 0904 21 90 20, 0904 22 00 11, 0904 22 00 19) uit Sri Lanka als levensmiddel,
  • Grondnoten (1202 41 00, 1202 42 00, 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98) en afgeleide producten (pindakaas - 2008 11 10) uit Senegal als levensmiddel en diervoeder
  • Sesamzaad (1207 40 90) uit Nigeria als levensmiddel
  • Sesamzaad (1207 40 90) uit Soedan als levensmiddel
 • De volgende artikelen worden geschrapt uit de bijlage en moeten dus niet meer aangemeld worden met een GDB:
  • Aubergines uit Cambodja (opgelet, aubergines vallen wel nog onder fytosanitaire controle en handelsnormcontrole en moeten derhalve steeds aangemeld worden bij het FAVV met het aanmeldingsformulier groenten en fruit)
  • Enzymes uit India
 • Voor de volgende producten worden de controlefrequenties gewijzigd:
  • gedroogde abrikozen uit Turkije: verhoogd naar 20 %
  • erwten met peul uit Kenia: verlaagd naar 5 %
  • Brassica oleracea („Chinese broccoli”) uit China: verlaagd naar 20 %
 • De uitvoeringsverordening gaat in per 1/7/2017


2. Veiligheid tijdens de keuring van containers wat betreft schadelijke gassen:

 • Goederen zijn geladen op omgevingstemperatuur EN
 • De partij is geladen in bulk of in niet-hermetisch gesloten verpakkingen (big bags, kartons, …).

Naar aanleiding van een incident op de Grensinspectiepost te Kallo met een begaste container worden de veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen schadelijke gassen aangescherpt. Concreet zal voor de controles op containers op de GIP LO steeds een gasmeting gevraagd worden indien voldaan aan volgende voorwaarden:

 • De wijze van gasmeting wordt op dezelfde manier georganiseerd zoals bij de douane.

Daarnaast zal onderzocht worden welke maatregelen er zullen genomen worden voor de controles op de andere inspectielocaties.


3. Aanmelden van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong:

Deze aanmeldingen dienen te gebeuren volgens de omzendbrief terzake: http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2017-03-02_circ-ob_Importfeed_NL_clean.pdf . Deze is gewijzigd op 2 maart 2017. Graag maak ik u attent op volgende passage op blz 4 en 5:

De voorafgaande kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: een kopie van de documenten die de zending begeleiden bv.: certificaat van oorsprong, Bill of Lading (voor zeevracht), Airway Bill (luchtvracht), al naar gelang het geval de noodzakelijke analyseresultaten (bijvoorbeeld voor lijnzaad afkomstig van Canada in het kader van het protocol “Sampling and Testing Protocol for Canadian Flaxseed Exported to the European Union” (http://ec.europa.eu/food/plant/docs/sc_modif-genet_annex_20140424_en.pdf )), alsook de documenten die vereist zijn volgens de wetgeving met betrekking tot diervoeders (bijvoorbeeld gezondheidscertificaat...) moeten bij dit formulier gevoegd worden bij de kennisgeving. Voor het binnenbrengen in België worden enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels aanvaard. Een link tussen de verschillende documenten die worden voorgelegd moet mogelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van het partijnummer.

Het (de) etiket(ten), de technische fiche... vermelden de aard van het product (toevoegingsmiddel, voormengsel, voedermiddel, volledig voeder of aanvullend voeder) alsook de samenstelling van het diervoeder (een volledige lijst van voedermiddelen en toevoegingsmiddelen met hun verhouding in het voeder, volledige naam van deze stoffen zonder afkorting, volledige samenstelling van de gebruikte voormengsels).

Wat betreft de genetisch gemanipuleerde aard van de ingevoerde diervoeders die GGO’s bevatten of er uit bestaan, moet deze informatie eveneens tijdens de notificatie meegedeeld worden. De informatie over de GGO-aard kan vermeld staan op een factuur, een begeleidend document van de partij (bijvoorbeeld een technische fiche, een GGO-certificaat...). In afwezigheid van deze informatie over de genetisch gemanipuleerde aard van dediervoeders, zal de partij aanzien worden als een conventioneel voeder (zijnde niet-GGO)

Om een goede inschatting te kunnen maken over de aard van het ingevoerde product is het voor ons zeer belangrijk om over het etiket of over de technische datafiche van het product te beschikken. Evenzo is het belangrijk om de GGO-status van het product te kennen. Dit maakt het voor ons veel eenvoudiger om een goede selectie te maken naar monsterneming. Gelieve daarom op zijn minst voor elk item één keer het etiket of productfiche aan ons te bezorgen bij de vooraanmelding.