The Approved Inspection Point at your service

Kwaliteitscontroles na het afkeuren van de lading door het FAVV

Als het resultaat van de fysieke controle door het FAVV negatief wordt beoordeeld, zal de volledige aangeboden zending afgekeurd worden.

Vaak gaat het echter om een deel van de zending die niet voldoet aan de eisen bij invoer. Om te vermijden dat de volledige zending vernietigd dient te worden, kan u bij Keurpunt een kwaliteitscontrole van de volledige zending aanvragen. Dit gebeurt door een kwaliteitsbureau dat u een kwaliteitsrapport over de re√ęle staat van de goederen aflevert. U krijgt een overzicht van welke goederen (en/of palletten, en/of een deel van de zending) voldoen en welke niet voldoen aan de eisen bij invoer. Deze evaluatie gebeurt o.a. aan de hand van pakstations, producent identificatie.

Aan de hand van dit rapport kan een nieuwe controle bij het FAVV aangevraagd worden. Als de controle positief is kan u over dit deel van de zending beschikken, dat u vervolgens naar de eindebestemming kan laten verder zetten.

Enkel de afgekeurde goederen dienen vernietigd te worden onder het toezicht van het FAVV, wat voor u een belangrijke kostenbesparing betekent.

Bekijk hier onze tarieven.

Kwaliteits-
controle
bespaart
kosten.