The Approved Inspection Point at your service

Keurpunt, erkende inspectieplaats in Antwerpen

Keurpunt is een door het FAVV erkende inspectieplaats in de Haven van Antwerpen. De operatoren kunnen van de faciliteiten van Keurpunt gebruik maken wat betreft de importcontrole van AGF-goederen (aardappelen, groenten en fruit), noten, granen en zaden. Ook het verpakkingshout en hout welke in aanmerking komen voor controle bij invoer kunnen bij Keurpunt gekeurd worden.

Wij voeren de keuringen, op aanwijzing van het FAVV, uit voor alle producten die in aanmerking komen voor fysieke, fytosanitaire, kwaliteits- en documenten-controle, alsook voor de producten die onderhevig zijn aan de GDB-reglementering.

Keurpunt biedt haar diensten aan van 6 uur tot 22 uur mits duidelijk vooraf gemaakte afspraken met het FAVV. Wij maken een vlotte keuring mogelijk volgens het ‘stop & go’-principe.

Keurpunt begeleidt u zodat u, wat de douaneformaliteiten betreft, op een correcte manier uw verplichtingen ten aanzien van de douane autoriteiten kan vervullen.

Keurpunt biedt haar faciliteiten aan wat de invoer- als de uitvoerformaliteiten betreft, afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is op de producten welke geïmporteerd of geëxporteerd worden.

Op uw wens biedt Keurpunt aanvullende diensten aan zoals de begeleiding van de 'FAVV-vertegenwoordiger' tijdens de keuringen, de administratieve afwikkeling en voorlegging van de documenten tijdens de controle, alsook het aanreiken van de nodige documenten bij de bevoegde douaneautoriteiten.

Sinds 1 december 2017 legt het FAVV een gasmeting op bij elke container. Keurpunt voert de gasmeting in eigen regie uit, in samenwerking met een erkende gasmeetfirma, om zo de beste service te kunnen verlenen. U moet zelf niets regelen. U betaalt niets extra in de vroege en late uren en u hebt tevens geen hogere kosten vanwege wachttijden als uw container vertraging heeft. Keurpunt meet de container direct bij aankomst zodat de controle van het FAVV ad hoc kan starten.

De beste
service voor
uw gasmeting