The Approved Inspection Point at your service

Missie

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het FAVV integreert alle controlediensten hiervoor bevoegd binnen de hele voedselketen.

  • Het FAVV is bevoegd voor de controles van levensmiddelen en houdt zich bezig met fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen.
  • Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken eveneens deel uit van haar opdracht.
  • Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten.
Goede
communicatie
met het FAVV
staat centraal.