The Approved Inspection Point at your service

Aanmelden export

Bepaalde plantaardige producten die geëxporteerd worden naar een bestemming buiten de Europese Unie moeten voor bepaalde derde landen vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat en voor sommige landen van een invoervergunning. De invoereisen kunnen vermeld staan op de invoervergunning. U dient de invoervergunning voor te leggen aan het FAVV.

Bepaalde derde landen eisen dat de zending eveneens vergezeld wordt van een gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten. En mogelijks een normcontrolecertificaat of bewijs van kennisgeving dat aangeeft dat de producten voldoen aan de geldende handelsnormen.

Voor de export van aardappelen, groenten en fruit waar een fytosanitair certificaat voor nodig is, neemt u best contact op met het FAVV (tussen 9 – 12 uur): tel.: 03 543 66 40 of neem gerust contact met ons op.

Voor de export en re-export van overige plantaardige producten waar een fytosanitair certificaat voor nodig is, neemt u best contact op met het FAVV (tussen 9 – 12 uur): tel.: 03 543 66 36

Meer informatie over het fytosanitair certificaat uitvoer, vind je hier.
Meer informatie over het certificaat voor re-export, vind je hier.
Algemene en specifieke informatie over export, lees je hier.

Via “multistop” kan Keurpunt de controle van het FAVV voor u verzorgen.


Keurpunt
staat ook
tot uw dienst
bij export.