The Approved Inspection Point at your service

Algemene visie

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vervult zijn missie met de grootste zorg en professionalisme zodat zowel de binnen- als buitenlandse consument en de operatoren een blijvend vertrouwen kunnen hebben in de veiligheid van onze voedselketen.

De missie van het FAVV strekt zich uit over de volledige voedselketen en in de dier- en plantengezondheid. Een steeds meer geïntegreerde en end-to-end-aanpak staat borg voor een optimale bewaking van alle activiteiten in zijn bevoegdheidsdomeinen.

Met zijn controlemethodologie staat het FAVV voor een systematische en geharmoniseerde aanpak die gedocumenteerde, volledige en transparante controles oplevert. Aan de basis hiervan ligt een wetenschappelijk onderbouwd inspectie- en monsternemingsprogramma dat mee evolueert met nieuwe noden en risico’s.

Daarnaast zorgt het FAVV ervoor, dat met zijn handhavingsbeleid, gericht op het wijzigen van het gedrag, non-conformiteiten doortastend worden aangepakt.

Het FAVV organiseert zich zo efficiënt en doeltreffend mogelijk met een minimum aan lasten voor de gecontroleerde. Het streeft naar een optimale samenwerking met alle actoren in de interne en externe processen. Het waakt over een goed evenwicht tussen het zelf uitvoeren van taken en het delegeren ervan en werkt nauw samen met zijn partners met het oog op een optimale uitvoering.

Meer informatie vindt u op de www.favv.be.

Keurpunt volgt
nauwgezet de
aanwijzingen
van het FAVV.