The Approved Inspection Point at your service

Problem solving

Soms doen er zich problemen voor die niets met de zending te maken hebben, maar die grote gevolgen hebben.

Voorbeeld:

De paletten hebben geen heat treatment gehad in het land van oorsprong en zijn niet voorzien van de nodige identificaties (IPPC logo of “korenhalm”-symbool).

Het FAVV keurt de lading af als gevolg van de niet conformiteit van de paletten.

Oplossing:

Keurpunt helpt u om deze problemen op te lossen. Wij kunnen u in dit geval de goederen overplaatsen op paletten die wel aan de FAVV-eisen voldoen. Het vernietigen van de afgekeurde paletten gebeurt onder toezicht van het FAVV.

Keurpunt
helpt u om
problemen
op te lossen.