The Approved Inspection Point at your service

Missie en core business

Als erkende inspectieplaats garandeert Keurpunt een maximale en efficiënte dienstverlening waardoor het FAVV en de douane zich zo doeltreffend mogelijk, met een minimum aan lasten voor de gecontroleerde, kan organiseren. Tevens engageert zij zich dat voor alle marktdeelnemers de te volgen in- en uitvoerprocedures van het FAVV en de douane in optimale omstandigheden kunnen verlopen.

Bij “door to door” is on time delivery uw topprioriteit en dus ook de onze. Keurpunt streeft een grote flexibiliteit na. Wij staan van 6 uur tot 22 uur ter uwer beschikking. Goede afspraken met het FAVV zijn hierbij van cruciaal belang. Dankzij een goede communicatie met alle actoren realiseren wij een vlot procesverloop zodat wachttijden vermeden worden.

Indien er zowel een controle van het FAVV als van de douane dient te gebeuren, plannen wij de controles bij Keurpunt aansluitend in. Ons principe is: STOP & GO.

Het is ons streefdoel de controles op een efficiënte, kwaliteitsvolle en doelgerichte manier te laten verlopen. Wij communiceren tijdig en duidelijk en wensen de noden en verwachtingen van het FAVV, de douane en onze klanten in te vullen. Een constructieve samenwerking staat centraal.

Bij de fysieke controles verzorgen wij de behandeling van de goederen op aanwijzing van het FAVV en de douane. Bijkomend kunnen wij, op uw wens, de documentbegeleiding, kwaliteitscontroles en pre-kwaliteitscontroles voor u verzorgen.

Indien een probleem met een zending wordt vastgesteld, kunnen wij dankzij onze snelle en coöperatieve dienstverlening ad hoc oplossingen aanbieden zodat extra kosten en/of wachttijden tot een minimum herleid worden.

Om een maximale service te kunnen verlenen doet Keurpunt de gasmeting, die het FAVV verplicht opgelegd heeft, in eigen regie met een erkende gasmeetfirma. U moet zelf niets regelen. Wij meten in de vroege en late uren voor dezelfde prijs en u hebt geen extra kosten vanwege wachttijden als uw container vertraging heeft.

Keurpunt meet de container direct bij aankomst zodat de controle van het FAVV geen vertraging oploopt.

Wij maken een dossier, met al uw gasmetingen, aan om zo op termijn in samenspraak met het FAVV een verminderde gasmeting voor u te kunnen realiseren.

Correct
en efficiënt
keuren in een
‘stop & go’.